Investeringen in de leefomgeving in de regio Noord Nederland

Gepubliceerd 26 juni 2024

De Rijksoverheid stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de leefbaarheid in de omgeving Noord Nederland/Eemshaven. Dit is onderdeel van een breder pakket van gebiedsinvesteringen in de regio’s waar de komende jaren kabels van windparken op zee aan land komen. In juni tekende Het Rijk samen met de provincie Groningen en Fryslân en meerdere gemeenten het bestuursakkoord.

Impact op de regio

Het Rijk werkt samen met medeoverheden aan gebiedsinvesteringen voor regio’s waar de komende jaren windenergie van zee aanlandt. In Noord Nederland gaat het om de windparken Doordewind en Ten Noorden van de Waddeneilanden. Het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) - Eemshaven onderzoekt op dit moment nog wat de mogelijkheden zijn om de windparken aan te sluiten in de Eemshaven. De precieze locaties van stroomkabels en waterstofleidingen zijn nog niet bekend. Naar verwachting gaat het ontwerpprogramma begin 2025 ter inzage.

Projecten om de leefkwaliteit te verbeteren

Om de leefkwaliteit in de omgeving te behouden en te versterken stelden de provincies Groningen en Fryslân, de gemeentes het Hogeland, Eemsdelta, Amelân, Schiermonnikoog, Noordeast-Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest en Fryslân een plan op met concrete projecten. De projecten passen binnen de thema's behoud en versterken van de natuur, verbeteren van de fysieke leefomgeving, versterken van de regionale economie en versnellen van de energietransitie (de overstap van fossiele energie naar duurzame energie).

Investeringen in duurzaamheidsprojecten

De regio geeft aan dat het belangrijk is dat de projecten een positief effect hebben op de leefkwaliteit in het gebied. Wensen en ideeën voor deze investeringen zijn opgehaald bij inwoners uit het gebied. De gemeenten richten zich vooral op duurzaamheidsprojecten, zoals de omschakeling naar LED-verlichting van lichtmasten. Maar ook op het verduurzamen van woningen en maatschappelijk vastgoed. Op Schiermonnikoog wil men ook het autoluwe karakter van het eiland versterken.

Lees meer over de investeringen in de leefomgeving