kamerbrief over de vergunningverlening windenergie op zee IJmuiden Ver

Gepubliceerd 29 november 2022

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert in een kamerbrief de Tweede Kamer over vergunningverlening voor de eerstvolgende windparken op zee.

Met deze brief informeert de Minister de Kamer over de manier waarop hij de eerstvolgende windparken op zee wil vergunnen, namelijk: kavels I t/m IV van windenergiegebied IJmuiden Ver

Lees hier de kamerbrief