Start van bouw kavels I en II Hollandse Kust zuid

Gepubliceerd 8 juli 2021

Vanaf juni 2021 werkt Vattenfall aan de bouw van de kavels I en II in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Deze kavels liggen tot 36 km uit de kust ter hoogte van de kust van Zuid-Holland. Door de start van de bouw zijn deze kavels, evenals het bestaande windpark Luchterduinen, niet meer vrij toegankelijk voor doorvaart. Wat staat er te gebeuren en wat kunt u hier mogelijk van merken?

Start bouw windpark Hollandse Kust (zuid)

Het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (HKZ) bestaat uit vier kavels. Twee kavels liggen volledig buiten de 12 mijlszone. Deze kavels (I en II) zullen als eerste worden bebouwd. De andere twee kavels (III en IV) liggen voor een deel in een strook tussen de 10 en 12 zeemijl vanuit de kust ter hoogte van Zuid-Holland. De bouw van deze kavels zal starten in 2022. Vattenfall is de vergunninghouder voor alle kavels van het windenergiegebied HKZ. Dat betekent dat Vattenfall verantwoordelijk is voor de bouw, de exploitatie en de ontmanteling van het windpark.

Afgelopen maand is Vattenfall al begonnen met het storten van stenen voor de erosiebescherming, die de bodem rondom de palen van de windturbines zal beschermen tegen golven en stroming. Hierdoor was al meer scheepvaart te zien voor de Hollandse kust.

Planning

In juli start het heien van de eerste stalen palen voor de fundering van het windpark (monopiles). Niet alle monopiles worden al dit jaar geheid. In het voorjaar van 2022 gaat men hiermee verder, waarna ook de turbines zullen worden geplaatst en de verlichting wordt aangebracht. In de loop van 2022 komt de eerste stroom vanuit windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aan land. De volledige inbedrijfstelling van het park volgt in 2023. Zie voor meer informatie over de planning de website van Vattenfall.

hkz

Doorvaart tijdens de bouw

Binnen het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn twee veiligheidszones aangewezen (zie afbeelding). Een veiligheidszone is een gebied om een object of installatie waar beperkingen voor de toegang gelden. Veiligheidszone I omsluit kavel I van Hollandse Kust (zuid) en het bestaande windpark Luchterduinen. Veiligheidszone II omsluit kavel II van Hollandse Kust (zuid). Binnen deze veiligheidszones is doorvaart en medegebruik niet mogelijk. Dat betekent dat ook het bestaande windpark Luchterduinen is gesloten voor alle doorvaart en sportvisserij. In het windenergiegebied zal er de mogelijkheid zijn tot doorvaart in een passage. De beoogde doorvaartpassage is tijdens de bouwfase van kavel I en II nog toegankelijk. Wanneer wordt gestart met de bouw in kavel III en IV wordt het gehele windenergiegebied afgesloten.

Het besluit waarin deze veiligheidszones en de voorwaarden ervan zijn opgenomen, is op 25 juni gepubliceerd in de Staatscourant en is ook te vinden op het Noordzeeloket.

In de eerste helft van 2022 starten de bouwwerkzaamheden in de kavels III en IV. Hiervoor worden ook veiligheidszones ingesteld. Wij informeren u hierover tegen die tijd nader.

Netaansluiting

Ook TenneT voert werkzaamheden uit in dit windenergiegebied. Het betreffen werkzaamheden om de netaansluiting van het toekomstige windpark naar het vaste land op de Maasvlakte te realiseren. Voor meer informatie zie de website van TenneT.

Zichtbaarheid

De turbines die in 2022 worden geplaatst zijn 225 meter hoog. Bij helder weer is het windpark zichtbaar vanaf de kust. Wensen van de kustoverheden ten aanzien van de zichtbaarheid zijn, na onderzoek, opgenomen in de vergunningen voor het windpark. De turbines worden uitgevoerd in een lichte grijstint (RAL7035), waardoor ze bij veel weersomstandigheden wegvallen tegen de kleur van de lucht. Ook is er bij de verlichting van de turbines voor gekozen om vast brandende verlichting te installeren, met extra verlichting aan de buitenranden van het park. Dit valt minder op en is voor de luchtvaartveiligheid voldoende. In heldere weersomstandigheden moet de verlichting bovendien gedimd worden. Verlichting voor de scheepvaart wordt laag op de turbine geplaatst en is vanaf de kust niet zichtbaar.