Interview Lennart van der Knaap

De 5 vragen aan is een terugkerende rubriek in de nieuwsbrief waarbij we een van de betrokken stakeholders aan het woord laten. Lennart van der Knaap, beleidsadviseur windenergie op zee en waterstof bij de provincie Noord-Holland is als eerste aan de beurt.

1. Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Lennart van der Knaap. Ik ben werkzaam binnen het programma Energietransitie bij de provincie Noord-Holland als beleidsadviseur windenergie op zee en waterstof. Sinds een jaar ben ik werkzaam aan het dossier wind op zee. Ik heb een achtergrond in de natuurkunde en ben vanuit de energiekant de overheid ingerold.

2. Wat is het meest interessant aan het werken aan VAWOZ?

De grootste uitdaging en het meest interessante vind ik het verbinden van de energietransitie aan andere opgaven in de provincie. We werken vooral aan het plaatsen van aanlandingspunten in een bredere context, energie-infrastructuur kan en moet meer zijn dan alleen het trekken van de kabel. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van nieuwe economische kansen of het bijdragen aan de leefomgeving. Binnen VAWOZ 2031-2040 is hier veel ruimte voor.

3. Wat zou je heel graag willen bereiken met VAWOZ?

Hoofddoel van ons programma is de energietransitie bevorderen, het faciliteren van energietransitie voor de inwoners, bedrijven en regio’s binnen onze provincie. De Havens van Amsterdam en Den Helder, Tata Steel en Schiphol zijn een aantal grote spelers die nu nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Windenergie zal een grote rol spelen bij het verduurzamen hun activiteiten. We willen de partijen binnen de regio goed kunnen faciliteren. Daarvoor is een aanlandpunt van de windenergie op zee nodig. Ook gemeenten zijn nauw betrokken, zij staan dichter bij de inwoners en weten wat er lokaal speelt.

Tijdens de regionale omgevingssessies hebben we heel duidelijk gehoord wat ze willen. De uitdaging is om alles nu te vertalen naar concrete projecten.

4. Wat zijn volgens jou de meest opvallende resultaten/wat neem je mee uit de sessies?

In Noord-Holland Noord zijn er kansen om de regionale waterstofeconomie te boosten. Den Helder is op zoek naar nieuwe economische kansen voor op het NAM-terrein, met een aanlandpunt voor windenergie van zee en de productie van waterstof kunnen ze een invoerpunt worden voor het landelijke waterstofnetwerk. In de IJmond wordt vooral gekeken hoe de leefomgeving verbetert kan worden.

Tijdens de tweede sessie noemden zowel de IJmondgemeenten als Tata Steel dezelfde locatie op het terrein van Tata Steel als mogelijke aanlandlocatie voor waterstof en/of elektriciteit. Het is goed om te zien dat we samen constructief naar mogelijkheden zoeken.

5. Waar ligt volgens jou nog de grootste uitdaging?

De komende jaren stappen we over van een centraal naar een meer decentraal energiesysteem. Binnen de energietransitie is iedereen bezig met een puzzelstukje, dit moet op een moment bij elkaar komen. We zijn het huis aan het verbouwen, terwijl we er in wonen. Hier moeten we alle partijen in mee nemen. Volgens mij is de grootste uitdaging hoe we ervoor zorgen dat alle plannen die we maken op elkaar aansluiten en dat ze passen in het energiesysteem.

Tips voor het vervolg/lessons learned

Weet wat er speelt binnen de regio’s en probeer de gemeentes en regiopartners zoals havenbedrijven en ontwikkelingsmaatschappijen erbij te betrekken en weet wat zij willen bereiken. Gemeentes betrekken ook hun inwoners. Dat zorgt voor meer draagvlak