Meer informatie en spelregels van de wedstrijd: Weet jij een goede naam voor wind op zee?

Inleiding

1. Deze wedstrijd heeft als doel om het Nederlandse publiek te vragen om namen in te zenden voor de nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee.

2. Inzenden van een naam kan zoals beschreven op www.windopzee.nl/wedstrijd.

3. Door de inzending gaat de deelnemer akkoord met deze spelregels.

Organisatie

4. De wedstrijd is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Inzenden van een naam

5. Iedereen in Nederland mag éénmaal maximaal drie namen inzenden. Na de sluitingsdatum beoordeelt een jury de ingezonden namen. Wanneer een naam gebruikt kan worden, doet deze mee om ook daadwerkelijk de naam van een windenergiegebied te worden. De jury is niet verplicht een van de ingezonden namen te kiezen en kan ook meerdere namen kiezen.

6. Het indienen van een naam kan anoniem. De inzender beantwoordt de vragen over naam en emailadres dan niet. Als de jury kiest voor een naam van een anonieme inzender dan kan deze inzender geen aanspraak meer maken op de ‘eer’.

7. De wedstrijd start op 9 november om 12.00 uur en eindigt op 30 november om 23:59 uur. Inzendingen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet meegenomen in de beoordeling.

8. Inzenden is gratis.

Jury en prijs

9. Een jury onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kiest de winnende naam voor een van de nieuwe windenergiegebieden.

10. Het secretariaat van de jury berust bij RVO.

11. De prijs die te winnen is, is ‘de bekendheid’ die de winnende naam ontvangt, en voor de inzender ‘de eer’ dat deze naam gebruikt gaat worden. In overleg met de winnende inzender maken we zijn/haar naam ook bekend.

12. Mocht een winnende naam meerdere keren zijn ingediend, dan worden alle inzenders bekend gemaakt.

13. De definitieve namen en winnaars worden bekend gemaakt als de windenergiegebieden definitief worden aangewezen in het Programma Noordzee. Dat is in het voorjaar van 2022.

14. Reeds geregistreerde namen worden niet meegenomen in de beoordeling door de jury.

15. De winnende namen mogen rechtenvrij gebruikt worden.

16. De inzender van een winnende naam ontvangt persoonlijk bericht.

Slotbepalingen en AVG

17. De inzender geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. RVO mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van de ‘winnaar(s)’ vermelden op www.windopzee.nl. De persoonsgegevens van de deelnemers worden niet langer gebruikt dan nodig, en daarna verwijderd.

18. RVO, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie.

19. RVO behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de winnaar(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

20. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Enquête vragen

21. Het invullen van de enquêtevragen is vrijwillig. Als de inzender wel het formulier invult maar de vragen niet beantwoordt, wordt de inzending wel meegenomen in de beoordeling door de jury.

Eventuele vragen of opmerkingen over de actie kunnen via dit contactformulier gesteld worden.

Klik hier om terug te gaan naar de wedstrijd.