Telecom

Scheepvaart Olie- en gaswinning op zee Visserij Zand- en schelpwinning

Alleen al op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) ligt ongeveer 4.500 kilometer pijpleiding en 6.000 kilometer kabel. Door de bouw van nieuwe windparken op zee zullen er nog hoogspanningskabels voor elektriciteitstransport bijkomen. Ook zijn nog nieuwe telecomkabels te verwachten.

Bij de vormgeving van de kavels voor windparken en de tracés voor het net op zee wordt een onderhoudszone van 500 meter aangehouden aan weerszijden van in gebruik zijnde leidingen, elektriciteitskabels en telecomkabels.

Terug naar "Effect op andere activiteiten"