Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

Gepubliceerd 5 maart 2020

In 2019 hebben belangenorganisaties voor natuur, de visserij, de energiesector, de Nederlandse havens en de Rijksoverheid onderhandeld over een Noordzeeakkoord.  Op 5 februari zijn zij gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee.

In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de beschikbare ruimte op de Noordzee en manieren om als betrokken partijen beter samen te werken. De komende periode zullen de belangenorganisaties dit onderhandelaarsakkoord bespreken met hun achterbannen, om te bezien of zij het akkoord kunnen steunen. Als ook de Tweede Kamer het akkoord besproken heeft, kan het akkoord definitief gemaakt worden.