Rijk lanceert online informatiepunt over windenergie op Noordzee

Gepubliceerd 30 januari 2020

In 2030 zal ca. 40% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland uit windenergie op zee komen. Hiervoor bouwen bedrijven steeds meer windparken in de Noordzee. En dat roept vragen op. Welke rol heeft de Rijksoverheid hierbij, wat leveren de windparken op, wat merkt de omgeving ervan, wat zijn de effecten voor de natuur en welke impact is er op economische sectoren? Wat doen de overheid en bedrijven bovendien om de positieve effecten te stimuleren en de negatieve gevolgen te beperken? En hebben burgers of maatschappelijke organisaties invloed? Voor al deze en andere vragen biedt windopzee.nl toegankelijke, zorgvuldige en op onderzoek gebaseerde antwoorden. De website is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken.

Aanleiding

De belangrijkste aanleiding voor de website is het voorzien in de informatiebehoefte over windenergie op zee. Dit jaar belooft een heel mooi jaar te worden voor windenergie van de Noordzee. Met de oplevering van de windparken in het windenergiegebied Borssele krijgt Nederland er flink wat schone energie bij. Tot en met 2030 volgen nog meer windparken , en over de periode daarna denken we al na. We verwachten hiermee de nodige aandacht vanuit de media te krijgen. Daarnaast zien we meer vragen van burgers om informatie over windenergie op zee en de aansluiting op het net op zee.