Werkzaamheden netaansluiting Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Gepubliceerd 16 juni 2020

In de zomer van 2020 worden in opdracht van TenneT werkzaamheden uitgevoerd om de netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op zee naar het vaste land op de Maasvlakte te realiseren.

In verschillende stappen worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en transformator platformen in zee geplaatst. Voor de aanlanding van de zeekabels van het Net op zee Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte wordt onder meer de belangrijkste scheepvaartroute Maasmond gekruist. Lees hier meer informatie over het project.