Wijziging van de Wet windenergie op zee

Gepubliceerd 1 februari 2021
Wetsvoorstel – Minister Van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat) wil de regels voor windmolenparken op zee aanpassen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

Windenergie op zee blijkt veel goedkoper dan gedacht. "We zijn ingehaald door de geschiedenis", zegt minister Van 't Wout. Er is namelijk minder subsidie voor nodig dan gedacht. Met nieuwe regels probeert het kabinet daarom de mogelijkheden te vergroten om windmolens te bouwen met zo min mogelijk subsidie door de overheid.

Kosten en opbrengsten

Windmolens zijn winstmolens geworden. Sienot (D66) zegt dat de vraag naar groene stroom uit windmolenparken in de Noordzee ieders verwachtingen overtreft. Kops (PVV) ziet het anders. Elke windmolen erbij zal de opbrengst van de bestaande parken drukken, denkt hij. Subsidieloze windmolens zijn volgens hem dan ook "een fabeltje".

Harbers (VVD) zegt dat de overheid nog altijd veel kosten maakt voor windmolenparken, onder andere voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Hij wil dat ontwikkelaars daaraan mee gaan betalen, want dat is voor de burger uiteindelijk het goedkoopste.

Mulder (CDA) wil graag dat burgers kunnen participeren in windmolenparken op zee. Zij vraagt de minister of hier al voorbeelden van zijn. Kops (PVV) maakt zich juist zorgen om mensen die nu al de energierekening niet kunnen betalen.

Van der Lee (GroenLinks) denkt dat er een verdubbeling van de productie nodig is om aan de klimaatdoelen te voldoen. Wel vraagt zich af of er voldoende vraag zal blijven naar windenergie op zee. Daarom wil hij dat voor elke vergunning goed marktonderzoek wordt gedaan. Hij wil ook verplichtingen voor bedrijven om gebruik te maken van groene stroom.

Industrie

Wij hebben industrie aan de kust die behoefte heeft aan groene waterstof, zegt Van der Lee (GroenLinks). Tata Steel "heeft de potentie om op waterstof te gaan draaien", meent Moorlag (PvdA). En ook aluminiumproducent Aldel kan voor veel vraag gaan zorgen.

De ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn veelbelovend, zegt de minister. Hij onderzoekt nu of de bestemming voor waterstof een rol kan spelen bij de verlening van vergunningen, en zal daar zomer 2021 op terugkomen.

Natuur en visserij

Vissers hebben last van de kabels die nodig zijn voor de aanleg van windmolenparken, zegt Mulder (CDA). Bij de aanleg van die kabels moet goed rekening gehouden worden met hun belangen.

Vissers, maar ook milieuorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen de plek van de kabels voor een windmolenpark bij de Eemshaven, constateert Harbers (VVD). Van 't Wout gaat onderzoeken welke afwegingen hierbij zijn gemaakt. De minister benadrukt dat draagvlak van groot belang is.

Windenergie is nodig, maar kan alleen bestaan als er rekening wordt gehouden met natuur, betoogt Van Raan (PvdD). De voorstellen van het kabinet op dit punt "lijken te vrijblijvend". Hij wil weten hoe het versterken van de natuur in bestaande windparken aangepakt is. Herstel van de natuur moet een vaste voorwaarde zijn voor een vergunning, zegt hij.

Sienot (D66) stelt dat de ruimte in windparken kan worden benut voor voedselproductie en voor natuurontwikkeling. De belangen van natuur en windenergie kunnen hand in hand gaan, meent hij. Moorlag (PvdA) ziet mogelijkheden om de bouw van windmolenparken te combineren met viskwekerijen.

De Kamer stemt op 9 februari over het wetsvoorstel en de moties die bij het debat zijn ingediend.