Het effect van wind op zee

Voor wind op zee (het opwekken van energie uit wind op de Noordzee en het transporteren van deze energie naar het vasteland) wijst de Rijksoverheid heel gericht gebieden aan waar windturbines kunnen staan. Ze zoekt hiervoor plekken op de Noordzee waar windparken veel energie kunnen opwekken en minimale negatieve gevolgen hebben. We houden bij wind op zee zorgvuldig rekening met alle relevante belangen – van visserij, scheepvaart, en natuur en milieu tot de belangen van Defensie en kustbewoners.

Doorverwijzingen

Noordzeeloket

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Informatie

Twee windmolens

De windparken op zee leveren ook veel data op. Voor het verzamelen van alle data heeft de Rijksoverheid het Maritiem Informatievoorziening ServicePunt (MIVSP)  opgezet.

Natuur

Zeehond

De Rijksoverheid laat onderzoeken wat (de bouw) windparken op de Noordzee mogelijk voor effect heeft op de natuur en de dieren in de Noordzee.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen binnen de sector aan elkaar.