Het effect van wind op zee

Voor wind op zee (het opwekken van energie uit wind op de Noordzee en het transporteren van deze energie naar het vasteland) wijst de Rijksoverheid heel gericht gebieden aan waar windturbines kunnen staan. Ze zoekt hiervoor plekken op de Noordzee waar windparken veel energie kunnen opwekken en minimale negatieve gevolgen hebben.

De Rijksoverheid houdt bij wind op zee zorgvuldig rekening met alle relevante belangen – zowel op zee als aan de kust. Denk daarbij aan de belangen van kustbewoners, vissers, scheepvaart, Defensie, natuur en milieu.

Effect op andere activiteiten

De komst van windparken kan (groot) effect hebben op andere partijen die de Noordzee gebruiken. Denk hierbij aan de visserij, overige scheepvaart, olie- en gaswinnaars, Defensie en zand- en schelpwinning.

> Meer informatie over effecten op andere activiteiten op zee

Effect op omgeving

De Rijksoverheid wil de gevolgen van de komst van windparken op zee voor kustbewoners en strandbezoekers tot een minimum beperken Welke gevolgen hebben de windturbines precies, bijvoorbeeld op het uitzicht vanaf de kust en het cultureel erfgoed? En hoe zit het met het magneetveld rond kabels?

> Meer informatie over effecten op de omgeving

Effect op natuur

Windparken hebben gevolgen voor de natuur in het Noordzeegebied. Of het nu om zeezoogdieren gaat of om vissen, vogels, vleermuizen en bodemdieren. Soms is het effect positief, soms ook negatief.

> Meer informatie over effecten op de natuur

Doorverwijzingen

Noordzeeloket

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Informatie

Twee windmolens

De windparken op zee leveren ook veel data op. Voor het verzamelen van alle data heeft de Rijksoverheid het Maritiem Informatievoorziening ServicePunt (MIVSP)  opgezet.

Natuur

Zeehond

De Rijksoverheid laat onderzoeken wat (de bouw) windparken op de Noordzee mogelijk voor effect heeft op de natuur en de dieren in de Noordzee.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen binnen de sector aan elkaar.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.