Windenergie op zee en de effecten op de omgeving

Kustbewoners en strandbezoekers kunnen iets merken van windparken. De Rijksoverheid wil dit tot een minimum beperken. Welke gevolgen hebben de windturbines precies, bijvoorbeeld op het uitzicht vanaf de kust en het cultureel erfgoed? En hoe sterk is het magneetveld rond kabels?

Effect_Omgeving 2019 2023 2030

Effect van windparken op het uitzicht

Een deel van de windparken is zichtbaar vanaf de kust. Hoe zichtbaar zijn de windturbines en kan die zichtbaarheid worden beperkt?

Zichtbaarheid van windparken

Magneetvelden rond wind-op-zee-kabels

Door veel kabels binnen windparken en naar het vasteland loopt stroom. Hoe sterk is het magneetveld rond die kabels?

Windpark en magneetvelden

Effect van windparken op het cultureel erfgoed

De Noordzee herbergt waardevol archeologisch erfgoed, zowel onder water als aan de kust. Hoe wordt dit cultureel erfgoed beschermd?

Windparken en cultureel erfgoed

Doorverwijzingen

Noordzee

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Omgeving

Mensen aan de kust

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van (wind)energieprojecten. Zij ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die besluitvorming.

Elektriciteit

afbeeldingen windgebieden klein 420 x 200

Hoe komt de windenergie van zee aan land? Netbeheerder TenneT transporteert de opgewekte windenergie van zee naar het elektriciteitsnet op het vasteland.

Windparken

Bouw windpark

In windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust worden al windparken gebouwd. Hoe gaat dat in zijn werk?

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.