Documenten

Hieronder is een lijst met links naar documenten opgenomen. Het gaat hier om de documenten waarnaar op deze website wordt verwezen.

Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Belevingsonderzoek en regionale effecten windparken op zee

Brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (Structuurvisie Windenergie op Zee)

Bureau Energieprojecten

Commissie voor de milieueffectrapportage

Consequenties van mogelijk toekomstige zeebodem visserij

Doelen duurzame energie (Rijksoverheid)

Eerste fase van de routekaart Rijksstructuurvisie Windenergie op zee

Energie en milieu innovaties (Noordzee)

Energieakkoord

Flyer "Wij maken energie met wind van de Noordzee" (pdf, 2.7 MB)

Focusonderzoek kosten van windparken op zee (Rekenkamer)

Gasplatformen in de buurt van windparken

Gedragscode Acceptatie & Participatie windenergie op zee

Gemini wind park

Kader Ecologie (Noordzeeloket)

Kosten voor de visserij bij toestaan sleepnetvisserij

Luchterduinen (milieumonitoring)

Nationaal Waterplan 2009-2015

Nationaal Waterplan 2016-2021

Natura 2000-gebied

North Sea Wind Power Hub

Onderzoek branding Nederlandse kust

Onderzoek naar regionale effecten windparken op zee

Onderzoek wind op zee zee ecologische effecten

Onderzoek windenergie (Energieonderzoek Centrum Nederland)

Ontwikkelkader Windenergie

Politieke verklaring over energie samenwerking tussen de Noordzee landen

Prinses Amalia (milieumonitoring)

Proef met visserij bij windpark

RVO-studie gasplatformen bij windparken

Scenariostudie integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

Taxonomielijst Wind op zee

Tenders voor de vergunning

TKI Wind op Zee

Toekomst van de Noordzee

Topsector Energie

Tweede fase van de routekaart Rijksstructuurvisie Windenergie op zee

Veilige afstanden tussen scheepvaartroutes en windparken op zee

Verdrag van Valletta

Verkenning Aanlanding Netten op Zee 2030

Visie Erfgoed en Ruimte

Website offshore wind rvo

Wet- en regelgeving windenergie op zee

Wind and Water Works

Wind op Zee: Bepaling van de waarde van geplande windparkgebieden voor de visserij

WOZEP