Windenergie op zee

In 2023 komt 16% van de energievoorziening uit duurzame energie-bronnen. Dit hebben 40 partijen met elkaar afgesproken in het SER Energieakkoord. Windenergie op zee is onmisbaar om de afgesproken 4450 MW elektriciteit in 2023 te kunnen realiseren. In het programma Windenergie op zee werkt het Rijk aan het realiseren van deze opgave op de Noordzee. Via de tabs hierboven vindt u alle informatie.

Wijziging Wet Windenergie op zee

Aanleg windmolenpark

Routekaart windenergie op zee 2030

image-3