Windenergie op zee

In 2023 komt 16% van de energievoorziening uit duurzame energie-bronnen. Dit hebben 40 partijen met elkaar afgesproken in het SER Energieakkoord. Windenergie op zee is onmisbaar om de afgesproken 4450 MW elektriciteit in 2023 te kunnen realiseren. In het programma Windenergie op zee werkt het Rijk aan het realiseren van deze opgave op de Noordzee. Via de tabs hierboven vindt u alle informatie.

viewer windmolens op zee

Onderzoek windenergiegebied Noordzee van start

windturbines

Vervolgroutekaart windenergie op zee 2024-2030

image-3

Overheid&windsector lanceren Wind&Water Works

windturbines-egmond

Doorvaart en medegebruik bestaande windparken

goeree-9