Wij halen schone energie uit wind op de Noordzee

Nederland is een land van wind en water. Daar halen we schone energie uit. Rond 2030 komt 75 procent van onze elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Zo halen we de klimaatdoelstellingen en maken we Nederland schoner en leefbaarder. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met mens en natuur.

Deze website geeft u alle informatie van de Rijksoverheid over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen.

Energie maken op de Noordzee

Energie maken op de Noordzee

Anne Melchers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rens Wilbers van TenneT vertellen wat windenergie op zee inhoudt, hoe de energie aan land komt en wat de effecten zijn voor de omgeving.

Het Friese dorp Wierum is één van de negen mogelijke plekken waar de energie uit het toekomstige windpark Ten noorden van de Waddeneilanden aan land komt.

In het Zeeuwse Borssele is te zien hoe TenneT de kabels aanlegt die energie aan land brengen.

Activiteiten

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Wind op zee biedt kansen. Er is ruimte voor andere activiteiten en bedrijvigheid op de Noordzee.

Omgeving

Meisje op strand met vlieger

Windparken staan ver van de kust. Wat merken bewoners en bezoekers van de kustprovincies van die parken?

Natuur

Windmolens en vogels

Windturbines hebben een duurzaam doel.  Ze beïnvloeden natuur en milieu. Hoe gaan wij daarmee om?

Energie

Verrekijker

In 2022-2023 komt er in Nederland nog eens 1500 MW aan schone energie van de Noordzee bij.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.