Wind op zee films

Energie maken op de Noordzee

Windenergie op zee en het effect op natuur

Windenergie van de Noordzee

Anne Melchers van ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rens Wilbers van TenneT vertellen wat windenergie op zee inhoudt, hoe de energie aan land komt en wat de effecten zijn voor de omgeving.

Het Friese dorp Wierum is één van de negen mogelijke plekken waar de energie uit toekomstige windpark Ten noorden van de Waddeneilanden aan land komt.

In het Zeeuwse Borssele is te zien hoe TenneT de kabels aanlegt die energie aan land brengen.

Wind op zee en het effect op natuur

Op het strand bij Noordwijk vertellen Nathalie Strookman van Natuur & Milieu en Sytske den Akker van Vattenfall over de effecten van windenergie op zee op de natuur. Zo zijn er kansen en risico’s voor de natuur in de windenergiegebieden op de Noordzee. En hoe belangrijk het is om onderzoek te doen naar wat de effecten zijn bij de bouw en het gebruik van windparken in de Noordzee.

Hiervoor is in 2016 het wind op zee ecologisch programma (WOZEP) opgesteld door de Rijksoverheid. Natuurorganisaties zoals Natuur & Milieu en vergunninghouders van windparken zoals Vattenfall werken hierin samen met kennisinstellingen, universiteiten en de Rijksoverheid.

Sytske en Nathalie vertellen over WOZEP, de kansen, de risico’s en wat er wordt gedaan om zorgvuldig om te gaan met de natuur op de Noordzee.