Informatiebijeenkomst Net op Zee Nederwiek 2

Datum
Plaats in agenda
Tijd
16.30 tot uur
Locatie
Futureland aan de Europaweg 902, Havennummer 8360, 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
Omschrijving

Directe aanleiding is de ter inzage legging van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) voor het project Net op zee Nederwiek 2, dat straks het windenergiegebied Nederwiek verbindt met het hoogspanningsnet op de vaste wal en aanlandt op de Maasvlakte. Deze notitie beschrijft de platformlocatie, de kabelroute, de locatie van het converterstation en de milieueffecten daarvan die worden voorgesteld om te onderzoeken in het milieueffectrapport. Uw inbreng op deze notitie is van harte welkom!

Er zijn medewerkers van initiatiefnemer TenneT en het ministerie van EZK aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie
Aanmelden

Aanmelden is niet nodig, u kunt vrij inlopen tijdens deze bijeenkomst.