Reageer op het voorstel en voornemen participatie Programma VAWOZ

Datum
t/m Plaats in agenda
Omschrijving

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat start met het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ) 2031–2040. Het Programma VAWOZ onderzoekt hoe en waar we de energie vanuit nog te bouwen windparken op zee het beste aan land kan kunnen brengen met stroomkabels en waterstofleidingen.

Het programma start met de terinzagelegging van het voornemen en het voorstel voor participatie op 3 maart 2023 en heeft een geschatte looptijd van ruim twee jaar. In het voornemen staat meer informatie over het Programma VAWOZ, zoals de aanleiding, het doel en de hoofdlijnen van het proces.  In het voorstel voor participatie staat hoe het ministerie van EZK maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven en bestuursorganen wil betrekken bij het programma.

Aanmelden

Van 3 maart tot 13 april 2023 kunt u op het voornemen en voorstel van participatie reageren. Hoe dat kan leest u op de website: www.rvo.nl/programma-vawoz.