Investeringen in de leefomgeving in de regio Moerdijk

Gepubliceerd 26 juni 2024

De Rijksoverheid stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de leefbaarheid in de omgeving Moerdijk. Dit is onderdeel van een breder pakket van gebiedsinvesteringen in de regio’s waar de komende jaren kabels van windparken op zee aan land komen. De gemeentes Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout, de provincie Noord-Brabant en het Rijk tekenden op 21 juni een overeenkomst.

Converterstations

Het Rijk werkt samen met medeoverheden aan gebiedsinvesteringen voor regio’s waar de komende jaren windenergie van zee aanlandt. De precieze locatie waar de stroomkabels van de windmolens aan land komen is nog niet bepaald. In Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout zijn verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van converterstations. Eind dit jaar is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de voorkeurslocatie.

Investeringen om de leefkwaliteit te verbeteren

Om de leefkwaliteit in de omgeving te behouden en te versterken maakten de 4 gemeenten en de provincie een plan. De projecten richten zich onder meer op het verbeteren van maatschappelijke voorzieningen en meer groen en klimaatadaptatie (aanpassen aan en voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering). De regio is nog bezig met de uitwerking van de plannen.

De projecten passen binnen de  thema’s behoud en versterken van natuur, verbeteren van de fysieke leefomgeving, versterken van de regionale economie en het versnellen van de energietransitie (overstap van fossiele energie naar duurzame energie).

Lees meer over de investeringen in de leefomgeving