Nieuwe planning windenergie op zee: 21 gigawatt in 2032

Gepubliceerd 1 mei 2024

De planning voor de vergunningprocedures en bouw van windparken op zee verandert. In plaats van in 2030/2031, wil Nederland eind 2032 21 gigawatt (GW) aan windenergie op zee hebben staan. Hierdoor hebben ontwikkelaars en bedrijven meer tijd om de windparken en netaansluitingen te realiseren.

Nieuwe windparken

In de Kamerbrief van 25 april 2024 staat de planning voor de vergunningsprocedure en ingebruikname van alle nieuwe windparken tot en met 2032. Tot en met 2027 kunnen windparkontwikkelaars vergunningen aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor windparken van in totaal ongeveer 15 GW aan windenergie. Dit is inclusief de vergunningen voor de windparken IJmuiden Ver Alpha en Beta, waarvan de winnaars waarschijnlijk in juni bekend zijn. Tot en met 2032 bouwen ontwikkelaars aan de nieuwe windparken op de Noordzee.

Oorzaken nieuwe planning

In de Kamerbrief noemt de minister voor Klimaat en Energie 3 oorzaken van de aangepaste planning.

Doorlooptijd van netaansluitingen

Het duurt langer dan verwacht om de ruimtelijke procedures voor de netaansluitingen van windenergiegebieden Doordewind, Nederwiek (noord) en Hollandse Kust (west) te doorlopen. Deze gebieden komen wel op de planning, maar schuiven naar achteren. Dat komt ook doordat de kabels naar gebied Doordewind de Waddenzee doorkruisen. Dit brengt ruimtelijke uitdagingen met zich mee.

Onderdelen voor netaansluitingen

Bedrijven die onderdelen voor netaansluitingen leveren kunnen de toenemende wereldwijde vraag niet aan. Daardoor vertraagt de oplevering van de elektriciteitsplatforms in de gebieden Nederwiek II en IJmuiden Ver Gamma met een jaar.

Aansluiten van windparken op het elektriciteitsnet

Er is daarnaast meer tijd nodig om grote windparken van ongeveer 2 GW aan te sluiten op het elektriciteitsnet op zee. Daarom geeft de nieuwe planning extra tijd aan toekomstige ontwikkelaars om deze parken aan te sluiten. Dit betekent dat de opleverdatum van de windparken naar achteren schuift.

Routekaart windenergie op zee april 2024