Noordzeker en Zeevonk II ontvangen vergunningen voor grootste Nederlandse windparken op de Noordzee

Gepubliceerd 12 juni 2024

De winnaars van de vergunningen voor de bouw en exploitatie van 2 nieuwe windparken op zee zijn bekend. Noordzeker ontvangt de vergunning voor kavel IJmuiden Ver Alpha. De vergunning voor kavel IJmuiden Ver Beta gaat naar Zeevonk II. Dit zijn de grootste Nederlandse windparken op de Noordzee tot nu toe. Samen zorgen ze voor 4 gigawatt (GW) aan windenergievermogen. Dit voorziet in zo’n 14% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland.

Meeste punten op basis van criteria

Windparkontwikkelaars konden punten verdienen door in hun aanvraag te laten zien in hoeverre ze voldoen aan een aantal criteria. Naast een aantal algemene criteria, lag bij kavel Alpha de nadruk op bescherming en versterking van de natuur op de Noordzee. Voor kavel Beta konden ontwikkelaars extra punten verdienen door te laten zien hoe ze de opgewekte elektriciteit beter inpassen in het Nederlandse energiesysteem.

Noordzeker en Zeevonk II ontvingen de meeste punten voor hun aanvragen. Noordzeker is een samenwerkingsverband van SSE Renewables, ABP en APG. Zeevonk II is een samenwerkingsverband van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners. Beide winnaars kwamen met innovatieve oplossingen voor deze maatschappelijke doelen.

Levend laboratorium

In het plan van Noordzeker zitten windturbine- en windparkontwerpen die bijdragen aan de bescherming van vogels. En het plan bevat maatregelen die de verstoring van zeezoogdieren tijdens de bouw- en exploitatieperiode sterk verminderen. Verder bouwt Noordzeker niet alleen een windpark, maar ook een ‘levend laboratorium’.

Bij ruim 75% van de windturbines in het park komen kunstmatige riffen. Deze riffen zorgen voor een beschermde leefomgeving voor onder meer rifbouwende zandkokerwormen en verschillende soorten vissen. Op deze manier vergroot het windpark IJmuiden Ver Alpha de biodiversiteit in dit deel van de Noordzee. Daarvoor werkt Noordzeker ook samen met Naturalis, het Nederlandse onderzoeksinstituut voor biodiversiteit.

Groene waterstof en drijvend zonnepark

In het windpark IJmuiden Ver Beta kijkt Zeevonk II specifiek naar de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem. Zo bouwt de ontwikkelaar een elektrolyser van 1 GW in de haven van Rotterdam. Deze elektrolyser kan de opgewekte elektriciteit van het windpark omzetten in groene waterstof. Daarnaast komt in het windpark het grootste drijvende zonnepark van Nederland te liggen. Dit nieuwe park krijgt een vermogen van 50 MWp.

Financieel bod

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en experts beoordeelden de aanvragen op basis van een vergelijkende toets met financieel bod. Dit betekent dat de ontwikkelaars ook punten krijgen voor het bedrag dat ze per jaar aan Nederland willen betalen om het windpark te bouwen en exploiteren. Noordzeker betaalt ruim € 1 miljoen per jaar en Zeevonk II betaalt € 20 miljoen per jaar, allebei voor een periode van 40 jaar.

Aandacht voor veiligheid

Voor beide kavels golden ook criteria op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en circulariteit (grondstoffen maximaal benutten en hergebruiken). Ook werden aanvragen in deze vergunningenronde voor het eerst beoordeeld op veiligheid. Deze beoordeling keek naar risico’s voor de openbare veiligheid (zoals cyber security), en de zekerheid dat het windpark elektriciteit levert.

Verduurzaming van Nederland

De beide windparken dragen voor een belangrijk deel bij aan de verduurzaming van Nederland.  De 4 GW aan vermogen die de beide windparken samen hebben, verduurzaamt ongeveer 14% van het huidige elektriciteitsverbruik in ons land. Zo zijn we voor onze schone elektriciteit minder afhankelijk van andere landen. En zetten we opnieuw een grote stap richting een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Winnaar IJVER Alpha en Beta NL