Programma Natuurversterking Noordzee begint

Gepubliceerd 5 maart 2024

Het Programma Natuurversterking Noordzee (PNN) is begonnen. Dat kondigde minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal aan op maandag 26 februari 2024, bij de viering van het 5-jarig jubileum van De Rijke Noordzee. Met het PNN wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voortbouwen op het goede werk van De Rijke Noordzee in de afgelopen 5 jaar.

De Rijke Noordzee werkt samen met windparkontwikkelaars, bedrijven, natuurorganisaties en wetenschappelijke kennisinstellingen om windparken op de Noordzee te combineren met het vergroten en versterken van de biodiversiteit onder water. Het PNN is opgezet om de natuur van de Noordzee te verbeteren.

Dit is een aanvulling op de al verplichte wettelijke maatregelen om schade aan de natuur te voorkomen. De wettelijke maatregelen zijn een gevolg van afspraken in het Noordzeeakkoord uit 2020 en het Programma Noordzee 2022-2027. Hierin staat dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meer duurzame windenergie op zee ontwikkelen als daar binnen de ecologische grenzen ruimte voor bestaat.

Meer natuur in de Noordzee

Minister Van der Wal is blij met de start van het Programma Natuurversterking Noordzee: “We komen nu eindelijk uit de startblokken om verder te werken aan méér natuur onder water en in en om de windparken op zee. In 2022 hebben we daar al € 150 miljoen voor gereserveerd uit het Klimaatfonds. Het programma wordt een samenwerking tussen de overheid en commerciële partijen, op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor méér natuur in onze Noordzee. En dat is broodnodig, want de natuur in de Noordzee staat onder toenemende druk.”

Wat doet het PNN?

Naast de verplichte wettelijke maatregelen neemt het PNN nog extra maatregelen. Die zijn gericht op het herstel van soorten die bedreigd worden door de ontwikkelingen op de Noordzee. Denk bijvoorbeeld aan diersoorten onder water, zoals vissen, zeezoogdieren, haaien en roggen, maar ook aan vogels en vleermuizen. Het PNN werkt ook aan mogelijkheden voor het herstel van riffen en oesterbanken.

Het programma wil een gezonde, veerkrachtige en natuurrijke Noordzee met ruimte voor natuurlijke processen en duurzaam gebruik. Daarvoor zijn experimenten in de praktijk nodig, maar ook de uitwisseling van kennis op internationaal niveau. Het programma financiert meerdere pilots en werkzaamheden op deze gebieden.