Reageer tot en met 4 april 2024 op onderzoeksplan Programma VAWOZ

Gepubliceerd 12 maart 2024

Van vrijdag 23 februari tot en met donderdag 4 april 2024 ligt het onderzoeksplan van het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) ter inzage. In deze zogeheten concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) staat welke routes en aanlandlocaties het programma wil onderzoeken om elektriciteit en waterstof van zee aan land te brengen. U kunt hierop reageren. Reacties kunnen aanleiding zijn om het plan aan te passen.

Over het Programma VAWOZ

De overheid heeft de ambitie om tussen 2031 en 2040 ongeveer 29 gigawatt (GW) aan windenergie op zee te realiseren. De windparken op zee moeten een aansluiting op het elektriciteitsnet op zee krijgen. Daarna vervoeren elektriciteitskabels en waterstofleidingen op zee de energie naar het vasteland. Het Programma VAWOZ richt zich op het aan land brengen van de energie. Welke routes op zee en locaties op land zijn het meest geschikt om de elektriciteit en waterstof van zee naar land te brengen? En waar op land moet het aangesloten worden op het hoogspanningsnet of een toekomstig waterstofnetwerk?

Omgeving betrekken

Het Programma VAWOZ wil de omgeving van de aanlandingsprojecten nauw betrekken bij de besluitvorming. Daarom kunt u nu reageren op de concept-NRD. Elke reactie krijgt een antwoord van het Programma VAWOZ. Alle antwoorden zijn terug te vinden in een Nota van Antwoord. Als daar aanleiding voor is, verwerkt het programma de reacties in de NRD. Daarna is de NRD definitief.

Wilt u een reactie indienen op de concept-NRD? Ga dan naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vindt u ook meer informatie over de informatiebijeenkomsten bij u in de buurt.

Webinar

Verder organiseert het programma op dinsdag 19 maart 2024 een webinar. Tijdens dit webinar vertellen we meer over het programma en lichten we per regio toe wat mogelijke aanlanding van windenergie concreet betekent. Ook gaan we in op de terinzagelegging van de concept-NRD.

Meld u aan voor het webinar.