Webinar concept voorstel van de Noordzee Energie Outlook

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
Online informatiebijeenkomst (webinar)
Omschrijving

Noordzee Energie Outlook
Onze Noordzee, onze energie, ons energiesysteem!

Bespreking concept voorstel Outlook

Op dinsdag 30 juni 2020 om 10.00-11.30 uur vindt een webinar plaats over het concept voorstel van de Noordzee Energie Outlook. Dan zal DNV GL het concept voorstel van de Noordzee Energie Outlook presenteren. Na de startbijeenkomst op 11 maart 2020 heeft DNV GL samengewerkt met verschillende experts om een concept voorstel van de Noordzee Energie Outlook op te leveren. Graag zouden we de tussenresultaten willen delen en organiseren het Ministerie van Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een webinar en dialoogsessies.

Na het webinar worden van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juli online dialoogsessies georganiseerd om dit concept voorstel nader te bespreken met vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten, NGO’s, visserij, energiebedrijven, havenbedrijven en brancheorganisaties.

De Outlook in het kort
In de Klimaatwet is als doel gesteld: een 100% CO2-neutraal energiesysteem in Nederland in 2050. De Noordzee Energiesysteem Outlook laat zien welke rol de Noordzee kan spelen in onze energietransitie in de periode 2030-2050 en welke stappen we daarvoor kunnen zetten in de periode 2030-2035. Deze Outlook laat zien hoe Wind op Zee, waterstof, olie- en gas, CCS en andere innovatieve mariene technologieën bij kunnen dragen om dit doel te realiseren. Ook wordt in kaart gebracht welke (economische) kansen er zijn voor Nederland, rekening houdend met onze Europese en internationale positie.

Op basis van deze Outlook kunnen we met elkaar en met stakeholders het gesprek aangaan: welke stappen kunnen we nu al zetten, waar kunnen we na 2030 nieuwe windparken realiseren (al dan niet in combinatie met waterstof, welke technologieën kunnen bijdragen aan een robuustere energieproductie op de Noordzee en waar kan Nederland als koploper fungeren?

Aanmelden

Als u interesse heeft in het deelnemen aan het webinar en/of aan een dialoogsessie laat het weten via energy.outlook.noordzee@minezk.nl. Na ontvangst van uw email bericht ontvangt u een bevestiging met een agenda en overige informatie zoals inbelgegevens.

Bijzonderheden

De startbijeenkomst op 11 maart was een groot succes. Met vertegenwoordigers vanuit onderzoeksinstituten, NGO’s, visserij, energiebedrijven, havenbedrijven, leveranciers van innovatieve oplossingen, overheid en brancheorganisaties is de scope van de Outlook opgesteld en is er nagedacht over de systeemuitdagingen die voor ons liggen. Het was opvallend hoe eensgezind iedereen aan het eind van de dag was: de sfeer was positief, er was constructief meegedacht,  mensen werden geïnspireerd en aan het nadenken gezet.