Hoe bouw je dan zo'n windturbine?

Still - hoe bouw je dan zo'n windturbine?
video: Hoe bouw je dan zo'n windturbine

We kunnen en mogen niet overal windparken op zee bouwen. Om te bepalen waar je mag bouwen, moet je op veel dingen letten. Verstoor je de natuur niet te veel? Zit je wel buiten de vaarroutes voor de scheepvaart naar de havens? Hoe waait de wind op die plek? En – óók belangrijk – maak je gebruik van een plek met maximale wind?