Waarom windturbines

Still - waarom windturbines?
video: Waarom windturbines

Energie is duurzaam - of groen - wanneer het opgewekt wordt door energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu, zoals wind. En in 2050 moet de energievoorziening volledig duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat alle stroom die we gebruiken voor elektrische auto's, apparaten, machines enzovoort groen is. Om deze doelen te halen is windenergie op zee onmisbaar. Waarom windturbines? We bouwen op een aantal plaatsen in de Noordzee windmolens, of met een andere naam windturbines. Waarom? We moeten op zoek naar nieuwe energiebronnen. Oude fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool zijn te vervuilend.