Vleermuizen

Vleermuizen vliegen over zee als de zon onder is en er weinig wind is. Ook trekken sommige soorten in voor-en najaar over zee naar andere gebieden. Op de radar kan je zien of er vleermuizen vliegen bij de windturbines. Als er veel vleermuizen zijn, dan gaan de turbines minder hard draaien of ze worden helemaal stilgezet.

Effecten op de natuur_vleermuizen Imagemap zeezoogdieren Imagemap vogels Imagemap vissen Bodemleven