Vogels

Op de Noordzee komen vele verschillende vogelsoorten voor.  Windparken op zee kunnen verschillende effecten hebben op vogels. Sommige zee- en kustvogels vermijden het windpark, waardoor het leefgebied van de soort afneemt. Andere soorten vliegen op de hoogte van de rotorbladen en kunnen daar tegenaan komen. De vogels worden goed in de gaten gehouden. Bij een vogeltrek gaan de rotorbladen van een windturbine bijvoorbeeld langzamer draaien of worden ze helemaal stilgezet.

9.Effecten op de natuur_vogels Imagemap zeezoogdieren Imagemap vissen Imagemap vleermuizen Bodemleven