Uitgeschreven tekst Windenergie op zee en het effect op natuur