Voortgang bouw windpark Hollandse Kust (zuid)

Gepubliceerd 14 juli 2022

In het najaar van 2021 is energiemaatschappij Vattenfall begonnen met de bouw van het windpark Hollandse Kust (zuid), in de Noordzee voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. In juli 2023 moet het windpark gereed zijn. Heiwerkzaamheden vinden nog plaats tot begin september 2022. Mogelijk merkt u hier iets van.

Voor de bouwwerkzaamheden heeft de Rijksoverheid eisen opgesteld in het kavelbesluit. Namens de Rijksoverheid houdt Rijkswaterstaat toezicht op de werkzaamheden en kan zo nodig handhavend optreden, als niet aan de eisen wordt voldaan. Er zijn bijvoorbeeld eisen ten aanzien van onderwatergeluid. Voor geluid boven water zijn er geen verplichtingen.

De werkzaamheden vinden zowel overdag als gedurende de nacht plaats. Samen met Vattenfall streeft de Rijksoverheid ernaar om de overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken.

Landelijke Informatielijn

Het dichtstbijzijnde punt van windpark Hollandse Kust (zuid) ligt ongeveer 18 kilometer uit de kust. Dit is op vergelijkbare afstand als het eerder gerealiseerde windpark Borssele. Hoewel bij Borssele geen melding is gedaan van geluidsoverlast, kan het voorkomen dat u tijdens de bouw van Hollandse Kust (zuid) toch geluid van de bouwwerkzaamheden ervaart. Als dat het geval is, kunt u er melding van doen bij Rijkswaterstaat via de Landelijke Informatielijn.

Meer informatie

Verdere informatie over de bouwwerkzaamheden van Hollandse Kust (zuid) vindt u op deze pagina van Vattenfall. Op de website van Vattenfall vindt u ook een meer gedetailleerde planning en informatie over de voortgang.