Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030/2031

Gepubliceerd 28 juni 2022

Het kabinet wil de realisatie van windenergie op de Noordzee versnellen. Door rond 2030 het gezamenlijke vermogen van de windparken te verhogen naar circa 21 gigawatt (GW) in plaats van de eerder afgesproken circa 11 GW. De capaciteit van 21 GW levert na 2030 elk jaar ongeveer 90 terawattuur (Twh) aan elektriciteit. Dat is ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van Nederland. Dit is een gigantische opgave, die onder grote tijdsdruk moet worden gerealiseerd. Minister Jetten voor Klimaat en Energie stuurde op 21 juni een brief naar de Eerste en Tweede kamer met daarin informatie over de nieuwe aanvullende routekaart Windenergie op zee 2030.

Lees hier de kamerbrief

Routekaart windenergie op zee
Routekaart windenergie op zee