Participatie en educatie

Wind op zee is iets van ons allemaal. Iedereen die in Nederland woont, heeft ermee te maken. De Rijksoverheid stelt dan ook graag iedereen in staat om erover te leren, mee te denken en mee te praten. Dat doet ze als volgt.

Meedoen aan besluitvorming over wind op zee

De Rijksoverheid wil de omgeving betrekken bij besluitvorming en plannen voor wind op zee. Onder meer door inspraak mogelijk te maken. Hoe doet ze dit?

Meer informatie over inspraak op besluitvorming

Meedoen aan wind op zee

Bedrijven en burgers kunnen meedoen aan overheidstenders voor de aanleg en exploitatie van windparken op zee. Hoe werkt die participatie precies?

Meer informatie over participatie en tenders

Rollen van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor wind op zee in Nederland. Welke rollen hebben de verschillende rijksorganisaties?

Meer informatie over de rollen van het Rijk

Rol van andere organisaties

De Rijksoverheid werkt nauw samen met andere partijen om van wind op zee een succes te maken. Welke partijen zijn dit?

Meer informatie over de partners van het Rijk

Lesmateriaal over wind op zee

Het is goed als kinderen al jong leren wat wind op zee is en waarom het belangrijk is. Welk lesmateriaal kan leraren hierbij helpen?

Meer informatie over slim lesmateriaal

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.