Over wind op zee

Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van wind op zee. Maar wat ís wind op zee precies? Wat gebeurt er op dit moment – en wat staat er gepland voor de toekomst? Waarom is wind op zee nodig? Waar staan turbines? En wat kost wind op zee (de burger) eigenlijk?

Nieuws

De laatste berichten over wind op zee op een rij. Van de bouw en ontwikkeling van nieuwe windparken tot nieuwe samenwerkingsverbanden, plannen en innovaties.
nieuws

Wat is wind op zee?

Windparken, windturbines, platforms, kabels, het net op zee: dit zijn termen om te begrijpen wat ‘wind op zee’ precies inhoudt.
Meer informatie over wind op zee

Waarom wind op zee?

De Rijksoverheid en het bedrijfsleven investeren flink in wind op zee. En blijven dat de komende jaren doen. Daar zijn goede redenen voor.
> Meer informatie over deze redenen

Waar staan windparken?

Windparken staan niet allemaal bij elkaar, maar zijn slim verspreid over meerdere delen van de Noordzee.
> Meer informatie over die locaties

Hoeveel ruimte gebruikt wind op zee?

Alle windturbines, platforms en kabels van wind op zee nemen samen een  deel van de Noordzee in.
> Meer informatie over dat ‘ruimtebeslag’

Wat kost wind op zee?

De vraag naar energie uit zeewind stijgt. Toch is de Rijksoverheid niet extra gaan betalen voor de productie van die energie.
> Meer informatie over de kosten

Wanneer en hoeveel?

Wind op zee is belangrijk voor de energietransitie van Nederland. Maar hoeveel windparken zijn er nodig en wanneer worden die gebouwd?
> Meer informatie over wanneer en hoeveel

Nederlandse aanpak

Minister Wiebes die de vergunninghouder feliciteert met het winnen van de tender

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Bouw windpark

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

Mensen die werken aan een windmolen (lasser)

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.