Bijeenkomsten Programma Aansluiting Wind op Zee – Eemshaven

Gepubliceerd 16 juni 2023

Met het Programma Aansluiting Wind op Zee- Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) wordt er hard gewerkt aan de routeontwikkeling. Dat wil zeggen dat de routes technisch worden uitgewerkt: welke aanlegtechniek zet je in op welk deel van de route. Daarmee kan het zijn dat enkele van de 10 te onderzoeken routes al afvallen voordat ze worden onderzocht in de Milieu effectenrapportage (MER) en Integrale Effectenanalyse (IEA), omdat uit de routeontwikkeling nu al blijkt dat ze onvergunbaar zijn. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt alle betrokkenen graag goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het programma. Daarom worden er voor de zomer nog verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Omgevingsbijeenkomst

Op donderdag 29 juni organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een omgevingsbijeenkomst met als thema ‘Routeontwikkeling PAWOZ’. Een bijeenkomst voor betrokkenen om een update te ontvangen over de huidige stand van zaken met betrekking tot:

  • Routeontwikkeling: welke routes worden verder onderzocht en welke niet

  • Routealternatief Tunnel: stand van zaken

  • Gebiedsinvesteringen

  • Overzicht vanuit de ‘raakvlakken’: programma VAWOZ, Demonstratieproject Waterstof, Waterstofnetwerk Nederland en gebiedsontwikkeling Oostpolder

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Informatieavond bewoners

Op 6 juli is er een informatieavond voor bewoners van de gemeentes Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Westerkwartier en Noardeast-Fryslân. Dit zijn gemeentes waar mogelijk waterstofleidingen komen te liggen. Tijdens de bijeenkomst op 6 juli geven we informatie over het nut en noodzaak van wind op zee, en gaan we graag in gesprek over de mogelijke impact van de aanleg van leidingen op de omgeving. Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 6 juli, 19:30 uur - 21:30 uur

The Old Dutch

Noarder Stasjonsstrjitte 52-54

9271 CL De Westereen