Investeringen in de leefomgeving in Zeeland

Gepubliceerd 27 mei 2024

De Rijksoverheid stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de leefbaarheid in Zeeland. Dit is onderdeel van een breder pakket van gebiedsinvesteringen in de regio’s waar de komende jaren kabels van windparken op zee aan land komen. Vandaag zette de minister voor Klimaat en Energie samen met de provincie Zeeland en meerdere Zeeuwse gemeenten zijn handtekening onder het bestuursakkoord. Dit is het startsein voor de investeringen.

Impact op Zeeuwse gebieden

Het Rijk werkt samen met medeoverheden aan gebiedsinvesteringen voor regio’s waar de komende jaren windenergie van zee aanlandt. De aanlanding van een aantal windparken op zee heeft impact op Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Walcheren, bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe infrastructuur. Het gaat om de windparken Nederwiek I, IJmuiden Ver Alpha en windpark Borssele I-IV.

Projecten om leefkwaliteit te verbeteren

Om de leefkwaliteit in de omgeving te behouden en te versterken heeft de regio Zeeland een plan met concrete projecten. De projecten passen binnen de volgende thema’s:

  • behoud en versterken van natuur
  • verbeteren van de fysieke leefomgeving
  • versterken van de regionale economie
  • versnellen van de energietransitie

Investeringen in sportfaciliteiten en natuur

De regio geeft aan dat het belangrijk is dat de investeringen zichtbaar zijn en bijdragen aan het welzijn van bewoners. Denk bijvoorbeeld aan versterking van de sportfaciliteiten in Borsele en investeringen in het Veerse Meer. Verschillende projecten richten zich ook op initiatieven van burgers en het stimuleren van actief burgerschap. Een voorbeeld hiervan is het Lokaal Impact Fonds Borsele. Zo zorgen de investeringen voor meer draagvlak en betrokkenheid onder inwoners.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “We zetten grote stappen in Nederland met de energietransitie. Dat is een impactvolle klus en vraagt om een verbouwing van ons energiesysteem. Ook de aansluiting van windparken op zee kan veel impact hebben op een regio. Die lusten en lasten moeten we eerlijk verdelen, daarom is het belangrijk dat we investeren in de leefbaarheid in deze regio’s.”

Toekomst met duurzame energie

Door de gunstige ligging van ons land kunnen we veel energie opwekken op de Noordzee. Daarmee wordt de Noordzee de motor van ons toekomstige energiesysteem. Vanaf de windparken op zee gaat de opgewekte energie van de Noordzee naar Nederland. De aansluiting op het elektriciteitsnet gebeurt via kabels en leidingen. Vanwege de nieuwe windparken op zee zijn er meer plekken nodig om deze verbindingen tussen zee en land mogelijk te maken. Dit gebeurt in Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en de omgeving Moerdijk en Geertruidenberg.