Laatste nieuws netten op zee

Gepubliceerd 3 augustus 2023

De netten op zee zijn volop in ontwikkeling. Met het ‘net op zee’ bedoelen we het elektriciteitsnet dat de elektriciteit van de windparken op zee naar het hoogspanningsnet op land vervoert. Het net op zee bestaat uit een platform, zeekabels, landkabels en een converterstation.

Van vrijdag 23 juni tot en met vrijdag 4 augustus liggen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Gamma het inpassingsplan, de definitieve vergunningen en ontheffingen en het Milieueffectrapport (MER) ter inzage. Deze besluiten maken de realisatie van het project mogelijk.

Daarnaast is 8 juni het voorbereidingsbesluit voor Nederwiek 2 gepubliceerd. Met dit project wil de Rijksoverheid een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de Maasvlakte.