Minister Jetten voor Klimaat en Energie geeft update over Wind op Zee

Gepubliceerd 11 december 2023

In de Kamerbrief van 16 oktober kijkt de minister voor Klimaat en Energie vooruit naar de mijlpalen van windenergie op zee. Wat gaat er de komende tijd gebeuren? En hoe ziet de planning voor de lange termijn eruit?

De minister begint met een positieve boodschap. Nederland gaat de Routekaart van 2023 succesvol afronden. Eind december staat er voor ruim 4,7 gigawatt (GW) aan vermogen windenergie op zee. Dit is meer dan de afgesproken 4,5 GW, ruimschoots op tijd en binnen budget. Ondertussen is de bouw van de kavels VI en VII in het windpark Hollandse Kust (west) in volle gang. De minister verwacht dat we dit windpark, goed voor ongeveer 1,5 GW aan opgesteld vermogen, in 2026 in gebruik kunnen nemen.

Vergunningen voor nieuw windpark

In het eerste kwartaal van 2024 geeft de Nederlandse overheid opnieuw 2 vergunningen af voor een windpark op zee. De vergunningen zijn voor de kavels Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver. Beide kavels zijn goed voor 2 GW aan opgesteld vermogen op zee. Eind dit jaar verschijnen de definitieve kavelbesluiten en de bijbehorende regelingen in de Staatscourant.

In de definitieve kavelbesluiten komen extra voorschriften op het gebied van ecologie en veiligheid van energie-infrastructuur. Ook worden marktpartijen die een vergunningaanvraag indienen aangemoedigd om maatregelen te nemen op andere gebieden. Denk bijvoorbeeld aan circulariteit (hergebruik van materialen) en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Wilt u meer informatie over de vergunningverlening van IJmuiden Ver Alpha en Beta? Lees verder op RVO.nl.

Toekomstige windparken

In de Kamerbrief kijkt de minister ook verder vooruit. Na IJmuiden Ver Alpha en Beta staan in 2025 de volgende vergunningen op het programma om verleend te worden. IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I zijn samen ook goed voor zo’n 4 GW aan windenergie op zee. De bouw van toekomstige windparken is wel een uitdaging. Dat heeft vooral te maken met problemen in de toeleveringsketen. Die heeft misschien nog niet de capaciteit om te voldoen aan de grote ambities van wind op zee. Begin 2024 komt het ministerie met mogelijke oplossingen hiervoor.

Aansluiting van windenergie op zee

Ondertussen doet het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) - Eemshaven onderzoek naar het aansluiten van windenergie op zee op het elektriciteitsnet. De energie komt aan land in de Eemshaven in Groningen. De minister verwacht in het eerste kwartaal van 2024 een eerste doorkijk naar de mogelijke uitkomsten van het programma. In de zomer van 2024 wordt het programma opgesteld.

Ook op internationaal gebied werkt Nederland samen voor de aansluiting van wind op zee. Zo is een hybride verbinding met het Verenigd Koninkrijk afgesproken. Deze combineert een elektrische verbinding tussen beide landen en de aansluiting van een Nederlands windpark op zee met elkaar.

Kosten net op zee

De kosten voor het net op zee stijgen. Vorig jaar werden deze geschat op zo’n €2 miljard per jaar, maar ze komen uit op ongeveer €3,6 miljard per jaar. In het Klimaatakkoord spraken we af om de kosten van het net op zee uit de nettarieven te betalen. Het is nu nog niet mogelijk om een goede schatting te maken van de doorberekening in de nettarieven, omdat sommige kosten nog ver in de toekomst liggen.

Wel kijkt Nederland naar de volgende mogelijkheden om de kosten van het net op zee en de doorberekening in de nettarieven te beperken:

  • Het net op zee zo goed mogelijk gebruiken
  • Risico’s op onnodig hoge schadevergoedingen verkleinen door aanpassing van het Besluit schadevergoeding net op zee
  • Gebruikmaken van de opbrengsten van windenergie op zee
  • Kosten met meerdere landen delen
  • Waterstofverbindingen op zee na 2030

Lees de volledige Kamerbrief