Netaansluiting Hollandse Kust (noord) klaar voor gebruik

Gepubliceerd 19 april 2023

Na een uitgebreide voorbereiding en drie jaar bouwen op land en zee is de netaansluiting voor windpark Hollandse Kust (noord) officieel klaar voor gebruik. Dat betekent dat TenneT de vijfde en laatste aansluiting van de Routekaart windenergie op zee 2023 oplevert en daarmee de doelstelling behaalt.

In het Energieakkoord van 2013 is afgesproken dat eind 2023 minimaal 4,5 gigawatt (GW) opgesteld vermogen wind op zee is gerealiseerd. Deze windparken wekken elk jaar een hoeveelheid elektriciteit op die vergelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van vijf miljoen huishoudens.

Doelstelling behaald

In 2016 werd TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT ervoor zorgt dat offshore windparken via het net op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land. Ze heeft de opdracht van de overheid gekregen om vijf gestandaardiseerde netaansluitingen van elk 700 MW te realiseren. Sinds 2019 heeft TenneT elk jaar een verbinding vanaf zee naar land opgeleverd. “Met Hollandse Kust (noord) leveren we dit jaar de vijfde en laatste 700 MW-aansluiting op uit de Routekaart windenergie op zee 2023 en dat veilig, binnen tijd en budget”, aldus Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore van TenneT.

70 gigawatt in 2050

Vorig jaar verhoogde het kabinet de doelstelling voor ‘wind op zee’ van 11 naar 21 GW rond 2030. Dat komt overeen met ongeveer 75 procent van ons huidige elektriciteitsverbruik. Voor de periode daarna richt Nederland zich op ongeveer 50 GW in 2040 en 70 GW in 2050. Met de kabels voor ‘noord’ heeft TenneT binnen dit project op land ook de ondergrondse kabels laten leggen voor de volgende twee windparken op zee; Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta). Voor de netaansluiting van ‘west Alpha’ wordt momenteel het laatste deel van de tweede zeekabel geïnstalleerd.

Stopcontact

Met de oplevering van de vijfde aansluiting kan exploitant CrossWind (Eneco/Shell) de 69 windturbines, die zo’n 20 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee komen te staan, aansluiten op het ‘offshore stopcontact’ van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Vanaf het stopcontact op zee komt de stroom van Hollandse Kust (noord) via twee elektriciteitskabels in de bodem bij het strand van Heemskerk aan land. Vanaf daar wordt de stroom vervoerd naar het transformatorstation in Wijk aan Zee en van daaruit gaat de stroom nog zo’n tien kilometer door de grond naar TenneT. Daar komt de stroom op de juiste spanning in het hoogspanningsnet.