Ontwerpkavelbesluiten en nieuwe conceptregelingen IJmuiden Ver gepubliceerd

Gepubliceerd 3 augustus 2023

Op vrijdag 21 juli zijn de ontwerpkavelbesluiten en nieuwe versies van de conceptregelingen voor windenergiegebied IJmuiden Ver gepubliceerd. Met 4 GW wordt dit het grootste windenergiegebied in Nederland ooit. In deze documenten staan de regels voor de bouw en exploitatie van kavels Alpha en Beta in het windenergiegebied.

Ontwerpkavelbesluiten

De ontwerpkavelbesluiten voor de kavels Alpha en Beta liggen samen met de onderliggende milieueffectrapporten (MER’s) van vrijdag 21 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023 ter inzage. In de ontwerpkavelbesluiten staat alle relevante informatie voor windparkontwikkelaars met betrekking tot de kavels Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver.

Bekijk de ontwerpkavelbesluiten.

Nieuwe versies conceptregelingen

Op 31 maart 2023 publiceerde RVO de eerste versies van de conceptregelingen voor IJmuiden Ver. Hierin staan de regels en wetten waar windparkontwikkelaars zich aan moeten houden. Na publicatie vond een marktconsultatie plaats. Dan kunnen mogelijke windparkontwikkelaars en andere partijen reageren op de conceptregelingen. Op basis daarvan zijn nu nieuwe versies van de regelingen gepubliceerd.

Bekijk de nieuwe conceptregelingen.