Recente Kamerbrieven over wind op zee

Gepubliceerd 3 juli 2023

In de maanden mei en juni verschenen meerdere Kamerbrieven met betrekking tot wind op zee. De Kamerbrieven gaan over belangrijke onderwerpen, zoals de herziene planning voor de tender van windenergiegebied IJmuiden Ver (kavels Alpha en Beta) en de voorkeurslocaties voor demonstratieprojecten van waterstof op zee.

Kamerbrief voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstof op zee

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten informeerde op 28 juni 2023 de Tweede Kamer over waarom demonstratieprojecten voor waterstof op zee nodig zijn. Ook noemde hij de beoogde locaties voor de demonstratieprojecten. Lees hier meer over in de Kamerbrief voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstof op zee.

Kamerbrief planning net op zee en IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta

Op 8 juni 2023 informeerde minister Jetten de Tweede Kamer over de aanpassing in de planning voor het net op zee en de tenders van windparken in het windenergiegebied IJmuiden Ver. De kavels Alpha (eerder kavels I en II) en Beta (eerder kavels III en VI) in het windenergiegebied IJmuiden Ver worden vergund in het 1e kwartaal van 2024. Lees hier meer over in de Kamerbrief over de planning van net op zee en IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta.

Kamerbrief over ruimtelijke samenhang windparken en mijnbouwactiviteiten op zee

De minister voor Klimaat en Energie informeerde op 17 mei 2023 de Tweede Kamer over de ruimtelijke samenhang tussen windparken en mijnbouwactiviteiten op zee. Vanwege de beperkte ruimte op de Nederlandse Noordzee komen windparken en mijnbouwactiviteiten steeds dichter bij elkaar. Het wordt steeds belangrijker waar, hoe en wanneer deze activiteiten op de Noordzee een plaats kunnen krijgen en hoe ze samen kunnen bestaan. Lees hier meer over in de Kamerbrief over ruimtelijke samenhang windparken en mijnbouwactiviteiten op zee.

Kamerbrief over partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027

Kamer over de ruimtelijke opgave voor windenergie op zee in het Programma Noordzee 2022-2027 (PNZ). Het PNZ kondigt een tussentijdse wijziging aan, de zogenaamde Partiële Herziening (PH). Het doel van deze wijziging is om windenergiegebieden aan te wijzen voor de periode na 2031. Lees hier meer over in de Kamerbrief over partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027.