MAGNEETVELDEN DOOR WIND OP ZEE

Binnen windparken liggen kabels die de windturbines verbinden met het platform op zee van netbeheerder TenneT . Vanuit elk platform gaan er twee kabels naar het vasteland, waar ze aansluiten op een hoogspanningsstation. Doordat er stroom door deze kabels loopt, is er tot op enige afstand van die kabels een magneetveld aanwezig.

Elektriciteit wordt met stroom door een kabel getransporteerd. Die stroom veroorzaakt om de kabel heen een magneetveld. Dit is ook het geval rond de kabels die deel uitmaken van wind op zee.

De sterkte van het magneetveld hangt af van de hoeveelheid stroom die gebruikt wordt en de onderlinge afstand tussen de kabels. Ook is het magneetveld sterker naarmate het dichter bij de kabel is. De sterkte van een magneetveld neemt snel af naarmate de afstand tot de kabel groter wordt.

Wisselstroom en gelijkstroom

Elektriciteit kan met twee verschillende technieken door een kabel worden getransporteerd: met wisselstroom of met gelijkstroom. Wisselstroom wordt gebruikt om elektriciteit over relatief korte afstanden (ongeveer tot 500 kilometer op land, en 120 kilometer op zee) te verplaatsen. Gelijkstroom wordt gebruikt om elektriciteit over langere afstanden te verplaatsen.
Wisselstroom en gelijkstroom veroorzaken verschillende soorten magneetvelden. Een wisselstroom-magneetveld heeft een frequentie van 50 hertz, een gelijkstroom-magneetveld is statisch, met een frequentie van 0 hertz. Simpel gezegd: een wisselstroom-magneetveld gaat 50 keer per seconde aan/uit, een gelijkstroom-magneetveld staat constant aan.
Bekende voorbeelden van bronnen van wisselstroom-magneetvelden zijn huishoudelijke apparaten en hoogspanningslijnen. Het natuurlijk aardmagnetisch veld is het bekendste voorbeeld van een statisch magneetveld. Andere voorbeelden van bronnen van statische magneetvelden zijn elektrische auto’s, omvormers van zonnepanelen en bovenleidingen van trams en treinen.

Kabels binnen windparken

De kabels binnen de windparken zijn onderdeel van de infrastructuur van de parken. Vaak zijn er meerdere windturbines (meestal zes tot negen) verbonden aan één kabel. Dat beperkt namelijk de kabellengte die nodig is, waardoor de impact op de omgeving zo minimaal mogelijk is. Daarnaast scheelt het kosten.
Doordat de afstanden tussen de windturbines relatief klein zijn, worden de kabels bedreven op wisselstroom met een spanningsniveau van 66 kilovolt. De elektriciteit gaat via de kabels van het windpark naar het platform van het net op zee.

Kabels naar het vasteland

Voor het transport van elektriciteit uit windenergiegebieden die relatief dicht bij de kust liggen wordt wisselstroom toegepast met een spanningsniveau van 220.000 volt. Het gaat dan om Borssele, Hollandse Kust (zuid), Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west) en Ten noorden van de Waddeneilanden.
Voor het transport van elektriciteit uit IJmuiden Ver naar het vasteland wordt gelijkstroom toegepast. Het platform van dit windenergiegebied staat namelijk op veel grotere afstand van de kust.
De kabels van de windenergiegebieden naar het vasteland lopen grotendeels in de zeebodem. Maar er is ook een deel dat over land loopt: vanaf de kust naar een hoogspanningsstation op land.

Effecten op mens en natuur

Over de effecten van magneetvelden op de mens en de natuur (zoals vissen en bodemleven) is nog weinig bekend, Rijkswaterstaat doet onderzoek naar mogelijke effecten.

Doorverwijzingen

Nationale aanpak

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.