‘Omgevingsmanagement + communicatie zijn al vanaf de vroegste verkenningen cruciaal’

Er gebeurt in Nederland veel op een kleine oppervlakte. Grote opgaven zoals het aanlanden van zeekabels in het kader van de grote maatschappelijk energietransitie kun je volgens Manon Raats alleen realiseren in samenwerking met de mensen voor wie je het doet. We vroegen naar haar ervaringen in het voortraject van de eerste strandaanlanding in NL voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).

“Als stakeholdermanager richt ik me op de politiek bestuurlijke partijen, media, bewoners en belangenverenigingen. Eigenlijk op alle partijen die samen de gemeenschap vormen. Alle partijen verdienen het om meegenomen te worden in een proces op een manier die bij hen past.”

Vroeg aan tafel

“Het is enorm belangrijk dat je vanaf het begin van een project op directieniveau een passende strategie volgt om je stakeholders op een goede manier mee te nemen. Omgevingsmanagement en communicatie zijn al vanaf de vroegste verkenningen cruciaal. Te vaak word je als manager voor omgeving en/of communicatie pas aan het eind van de planologische fase/start uitvoering aan tafel gevraagd. Dat is te laat. Omdat er dan vaak al lijnen zijn uitgezet, die je vervolgens mogelijk weer in het juiste spoor moet leiden. Onnodig.”

Medium-Manon-Raats-Babet-Hogervorst-9314
Manon Raats

Juiste woorden in juiste context

“Bij omgevingsmanagement en communicatie gaat het om een wisselwerking. Om de omgeving mee te kunnen nemen, heb de juiste woorden binnen de juiste context en framing nodig. In de praktijk zie je vaak dat omgevingsmanagement te narrow wordt ingezet. Ik zie dat succes vaak voortkomt als je beide vakgebieden optimaal combineert. En daarbij gaat het uiteraard niet om de theoretische verwoording van de aanpak, maar uiteraard vooral om de uitvoering.”

Kracht van de gemeenschap

“Ik ben er trots op als mensen ons weten te vinden en zich veilig voelen om met ons in gesprek te gaan, met wederzijds begrip voor elkaars belangen en standpunten. Ik geloof in de kracht van de gemeenschap. Als mensen met een idee of oplossing van onderaf komen, dan zie ik dat als een groot compliment.”

Tennet_WijkaanZee0352
Bijeenkomst Wijk aan Zee

Van bedreigingen naar kansen

“Samen bedreigingen voor een project omzetten naar kansen voor de omgeving. Vaak biedt het omgevingsmanagement een ander perspectief, omdat daarmee alle belangen in beeld zijn en niet alleen de vinkjes voor het project.”

Niet bang zijn voor elkaar

“Een project zet je op het spoor naar succes als je het gedachtengoed vanuit de omgeving meeneemt in je aanpak. Dat gaat niet zomaar. Dat vraagt continu om regie, monitoren, alert zijn, lef en af en toe wat duwen en trekken. Ik ben tevreden als een interne organisatie dat belang ziet en daar vervolgens minder bang voor wordt. Ik streef ernaar dat tij te keren. Je moet niet bang zijn voor elkaar.”

Succesfactoren

  • Inlevend vermogen
  • Sensitiviteit
  • Daadkracht/Lef
  • De moed hebben om ook af en toe de luis in de pels te zijn.
  • Vooral niet overal ‘ja’ op zeggen.
  • Met elkaar op zoek gaan naar meerwaarde

Meer weten?

Meer weten over stakeholdersmanagement en communicatie? Manon is bereikbaar op manon.raats@tennet.eu en 06 345 90 666.