Doordewind, Lagelander, en Nederwiek namen van de nieuwe windenergiegebieden

Gepubliceerd 29 maart 2022

Om meer windenergie van de Noordzee te krijgen zijn nieuwe windenergiegebieden nodig. Op deze pagina vind je daar meer informatie over. In november 2021 organiseerden we een namenwedstrijd voor de nieuwe windenergiegebieden. Op 18 maart zijn de nieuwe namen bekend gemaakt: Doordewind, Lagelander, en Nederwiek.

In totaal hebben we voor de namenwedstrijd maar liefst 5922 inzendingen ontvangen. Een jury onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de 5922 inzendingen beoordeeld aan de hand van een aantal van tevoren afgesproken punten.

Deze beoordeling leverde een lijst op van 35 namen. Binnen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – de initiator van de namenwedstrijd – hebben betrokkenen een stem uitgebracht op hun favoriete inzending. De 12 best scorende namen zijn doorgegaan naar de laatste ronde. In deze laatste ronde heeft het publiek haar stem uitgebracht op haar favoriete naam.

Deze stemronde is op 27 januari gesloten. Dit was een paar dagen eerder dan gepland. Een technische storing maakte het niet meer mogelijk om de stemronde opnieuw en nog op tijd correct uit te voeren. Daarom zijn op een andere wijze drie namen geselecteerd.

Van de twaalf namen die in deze ronde meededen, waren  zeven niet bruikbaar omdat deze al geregistreerd staan in het merkenregister. Daarnaast waren  van de vijf niet-geregistreerde namen, twee al in gebruik. De drie overgebleven namen zijn aan de nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee toegewezen.

De inzenders van de namen zijn:

  • Doordewind – Wilma Wilman en Jaap Dubbelaar
  • Lagelander – Rogier Heida
  • Nederwiek – Lotte Bosschieter

Op het kaartje hieronder kun je zien welk gebied welke naam heeft gekregen.

Met het organiseren van de namenwedstrijd kijkt de jury en de redactie van windopzee.nl terug op een geslaagde wedstrijd met mooie namen als resultaat.

Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de redactie van windopzee.nl iedereen bedanken die mee heeft gedaan aan de namenwedstrijd.