Ecowende bouwt meest natuurvriendelijke windpark ooit

Gepubliceerd 31 oktober 2023

In 2050 wil Nederland 70 GW aan windenergie op zee hebben staan. Een belangrijke voorwaarde om dit te halen zijn windparken met een netto-positieve impact. Dit betekent dat de windparken met een economisch positief resultaat, waarbij we ook de impact op milieu en maatschappij meerekenen. Ecowende draagt hieraan bij met het windpark Hollandse Kust West, dat ze bouwen in harmonie met de natuur.

Ecowende is een samenwerking van Shell en Eneco. Zij mogen een windpark bouwen en exploiteren in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavel VI. Dit gebied ligt 53 kilometer uit de kust, ter hoogte van IJmuiden. Met een geïnstalleerd vermogen van 760 MW verduurzaamt Ecowende ongeveer 3% van de huidige vraag naar elektriciteit in Nederland. Het plan is om het windpark in 2026 in gebruik te nemen.

Ecowende probeert het windpark te realiseren met zo min mogelijk impact op vogels en vleermuizen, zeezoogdieren en met een florerende onderwaterwereld. Dat gebeurt met innovaties, verzachtende en stimulerende ecologische maatregelen. Bovendien is er een uitgebreid programma dat het leven boven en onder water bestudeert en onderzoekt. De resultaten hiervan worden breed gedeeld om van te leren voor toekomstige parken.

Vogels en vleermuizen

Ecowende probeert de negatieve effecten van het windpark op meerdere manieren te verminderen en verkleinen. Zo wordt de tiplaagte, het laagste punt dat de rotorbladen bereiken als ze ronddraaien, van Hollandse Kust West hoger dan gebruikelijk. Dit zorgt ervoor dat vogels en vleermuizen veiliger door het windpark kunnen trekken. Om de vogel- en vleermuistrek nog veiliger te maken zet Ecowende de windturbines verder uit elkaar dan normaal. Dit creëert een soort ‘gang’ (corridor) door het windpark, waar de vogels en vleermuizen door kunnen vliegen naar Natura 2000-gebied de Bruine Bank.

Verder komt er in Hollandse Kust West ook ‘stilstandvoorziening’. De turbines passen zich hiermee aan de vliegbewegingen van vogels en vleermuizen in het windpark aan. Zo hoopt Ecowende het aantal aanvaringen met vogels en vleermuizen zo klein mogelijk te houden. Ecowende controleert en onderzoekt het effect van deze aanpak. Waar dat mogelijk is sturen ze de aanpak bij op basis van de resultaten uit de onderzoeken.

Onder water

Ook onder water treft Ecowende ecologische maatregelen voor een netto-positieve impact van het windpark. Denk bijvoorbeeld aan circulaire en biologisch-afbreekbare rifstructuren, gemaakt van fruitbomen uit Nederland. In deze zogenaamde ‘tree reefs’ kunnen vissen schuilen en zich voortplanten. Ook brengt Ecowende verschillende soorten ecovriendelijke erosiebescherming aan en breiden ze het oesterlarvennetwerk uit, om zo de inheemse platte oester te verspreiden. Zo wordt het windpark een verblijfplek en kraamkamer voor veel diersoorten.

Ecowende probeert met deze ecologische aanpak het ecosysteem van de hele Noordzee te beschermen. In het ecosysteem van de Noordzee staat alles namelijk met elkaar in verband. Maatregelen kun je dus niet los van elkaar zien. De effecten van de maatregelen die Ecowende toepast verschillen per soort, maar uiteindelijk ontstaat er een samenhang tussen de maatregelen.

Lees meer over het windpark Hollandse Kust West van Ecowende