Windenergiegebied Hollandse Kust (west)

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Hollandse Kust (west) ligt tussen 52 en 70 kilometer uit de kust, ten westen van windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Het ligt dus ver van het vaste land en zal na realisatie niet vanaf de kust te zien zijn. De elektriciteit wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht via kabels die bij Wijk aan Zee aan land komen.

WINDENERGIEGEBIED hollandse kust (west)
Locatie

Ten westen van de Hollandse Kust (noord), 52-70 km uit de kust

In gebruik vanaf

2025/2026

In gebruik tot

ca. 2054

Aantal turbines

Nog onbekend

Vermogen turbine (MW)

Nog onbekend

Vermogen windpark

1400 - 1550 MW

Oppervlakte (km2)

176

Exploitanten

Nog onbekend

Website

Nog onbekend

Kavels

Dit windenergiegebied is opgedeeld in drie kavels van elk 700 MW, waarvan de twee noordelijke kavels (kavels VI en VII) het eerst ontwikkeld worden. De ontwerpkavelbesluiten zijn gepubliceerd en hebben ter inzage gelegen. Stukken zijn in te zien op de website van Bureau energieprojecten.

De tender voor kavels VI en VII zal begin 2022 plaatsvinden. De bouw start in 2023. Vanaf 2024 zal het park stroom leveren.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten.

Doorvaart

Het windpark Hollandse Kust (west) is vanwege medegebruik niet toegankelijk voor vrije doorvaart. Doorvaart is na de bouw alleen mogelijk via een zogenaamde corridor, een doorvaartpassage.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied Hollandse Kust (west) komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.