Windenergiegebied Hollandse Kust (west)

Bijzonderheden gebied

Windenergiegebied Hollandse Kust (west) ligt tussen 52 en 70 kilometer uit de kust, ten westen van windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Het ligt dus ver van het vaste land en zal na realisatie niet vanaf de kust te zien zijn. De elektriciteit wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht via kabels die bij Wijk aan Zee aan land komen.

WINDENERGIEGEBIED hollandse kust (west)
Locatie Ten westen van de Hollandse Kust (noord), 52-70 km uit de kust

In gebruik vanaf

2025/2026

In gebruik tot

ca. 2054

Aantal turbines

108

Vermogen turbine (MW)

14

Vermogen windpark (MW)

1516

Oppervlakte (km2)

176

Exploitanten

Oranje Wind Power II en Ecowende

Website

Nog onbekend

Kavels

Dit windenergiegebied is opgedeeld in drie kavels van elk ca. 700 MW, waarvan de twee noordelijke kavels (kavels VI en VII) het eerst ontwikkeld worden. De kavelbesluiten VI en VII van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 25 februari 2022. Na de kennisgeving van de besluiten op 9 december 2021 lagen de kavelbesluiten tot en met vrijdag 21 januari 2022 ter inzage. De kavelbesluiten zijn onherroepelijk; deze zijn niet meer te veranderen.

De tenders voor de kavels VI en VII hebben in 2022 plaatsgevonden. De bouw van de windparken zal in 2023 starten en vanaf 2025 zal er energie worden opgewekt in het windenergiegebied.

Voor de ontwikkeling van kavel VIII en de aanlandingsmogelijkheden wordt gekeken naar de verduurzamingsplannen van de energievoorziening en het productieproces van Tata Steel. Het kabinet zal naar verwachting in 2024 besluiten of deze kavel ontwikkeld wordt.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten.

Doorvaart

Het windpark Hollandse Kust (west) is vanwege medegebruik niet toegankelijk voor vrije doorvaart. Doorvaart is na de bouw alleen mogelijk via een zogenaamde corridor, een doorvaartpassage.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied Hollandse Kust (west) komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.