Olie- en gaswinning op zee

Scheepvaart Visserij Zand- en schelpwinning Telecom

De platforms voor de olie- en gaswinning in of vlakbij de windenergiegebieden zijn van invloed op de beschikbare ruimte voor windturbines. Hierbij gaat het om de ruimte die nodig is om de platforms per helikopter te bereiken. Bij het opstellen van kavelbesluiten voor de windparken overlegt de Rijksoverheid daarom met de vergunninghouders van olie- en gasinstallaties over de aan- en uitvliegprocedures en of aanpassingen mogelijk zijn binnen de randvoorwaarden van luchtvaartveiligheid en bereikbaarheid.

Terug naar "Effect op andere activiteiten"