Windenergie op zee en effecten op andere activiteiten

De komst van windparken heeft effect op andere partijen die de Noordzee gebruiken. Denk hierbij aan de visserij, de scheepvaart, olie- en gaswinning, Defensie en zand- en schelpenwinning.

Effect op andere activiteiten

Scheepvaart Olie- en gaswinning op zee Visserij Zand- en schelpwinning Telecom

Effect van windparken op de visserij

De komst van nieuwe windparken op zee heeft effect op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van visgronden.

Het kabinet heeft in het Programma Noordzee 2022-2027 aangegeven waar windparken moeten komen. Het heeft daarbij aangetekend dat het opwekken van energie uit wind op zee een ‘activiteit van nationaal belang’ is, met een hogere prioriteit dan visserij. Wat betekent dit voor de visserij?

Meer informatie over windparken en visserij

Effect van windparken op de scheepvaart

De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. De scheepvaart is divers: van recreatief en charterverkeer tot werkvaartuigen voor visserij, windparken en olie- en gaswinning. Scheepvaart is net als de toenemende winning van duurzame energie op zee een activiteit van nationaal belang. Hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat beide voldoende ruimte krijgen op de Nederlandse Noordzee?

Meer informatie over windparken en scheepvaart

Effect van windparken op de olie- en gaswinning

In of vlakbij de windenergiegebieden bevinden zich platforms voor de olie- en gaswinning. De aanwezigheid van deze installaties kan de beschikbare ruimte voor windturbines beperken – bijvoorbeeld omdat helikopters ruimte nodig hebben om de olie- en gasplatforms te bereiken. Hoe kan de winning van olie en gas op zee zo goed mogelijk plaatsvinden naast de productie van
elektriciteit in windparken? En wat zijn de kansen voor samenwerking?

Meer informatie over windparken en olie- en gaswinning

Effect van windparken op de zand- en schelpenwinning

Op de Noordzee vindt in afgebakende gebieden winning van zand en schelpen plaats. Zand- en schelpenwinning levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van overstromingen. Een deel van deze gebieden is gereserveerd voor windparken. Hoe zorgt de Rijksoverheid dat beide belangen gediend blijven?

Meer informatie over windparken en zand- en schelpenwinning

Effect van windparken op Defensie

Defensie moet voldoende oefengebieden hebben op het Nederlandse deel van de Noordzee. De Rijksoverheid zorgt ervoor dat er geen windparken in die oefengebieden staan. Tegelijkertijd zijn sommige van deze gebieden wel geschikt voor het opwekken van energie uit wind. Hoe gaat de Rijksoverheid om met deze twee belangen?

Meer informatie over windparken en Defensie

Effect van windparken op telecom

De telecomsector heeft duizenden kilometers aan kabels in de Noordzee liggen, waaronder telefoon- en internetkabels. Een deel daarvan is niet meer in gebruik, omdat de kabels verouderd zijn. De sector kan die ruimte in de toekomst gebruiken voor de aanleg van nieuwe kabels. De Rijksoverheid vraagt van de telecomsector om bij deze aanleg rekening te houden met bestaande windparken. Op haar beurt houdt de Rijksoverheid rekening met bestaande en geplande kabels. Maar hoe precies?

Meer informatie over windparken en de telecomsector

Doorverwijzingen

Noordzee

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Informatie

Twee windmolens

De windparken op zee leveren ook veel data op. Voor het verzamelen van alle data heeft de Rijksoverheid het Maritiem Informatievoorziening ServicePunt (MIVSP)  opgezet.

Natuur

Zeehond

De Rijksoverheid laat onderzoeken wat (de bouw) windparken op de Noordzee mogelijk voor effect heeft op de natuur en de dieren in de Noordzee.

Werk en scholing

Mensen die werken aan een windmolen (lasser)

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen binnen de sector aan elkaar.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.