Scheepvaart

10 effect op andere activiteiten - scheepvaart Olie- en gaswinning op zee Visserij Zand- en schelpwinning Telecom

De bouw en exploitatie van windparken maakt dat er minder open zee is waarvan het scheepvaartverkeer gebruik kan maken. Bij het aanwijzen van windenergiegebieden wordt rekening gehouden met de scheepvaartcorridors. Sinds mei 2018 zijn de windparken opengesteld voor doorvaart met schepen tot 24 meter, met uitzondering van windpark Gemini. In sommige windenergiegebieden zijn speciale scheepvaartcorridors ingericht. Overig, voornamelijk groter scheepvaartverkeer zal om de windparken heen moeten varen.

Terug naar "Effect op andere activiteiten"