Visserij

Scheepvaart Olie- en gaswinning op zee Zand- en schelpwinning Telecom

De komst van nieuwe windparken heeft effect op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van visgronden. Binnen windparken is het verboden om te vissen met sleepnetten die de bodem beroeren. Dit om schade aan de kabels van het windpark te voorkomen. Vissen met een handlijn of hengel is wel toegestaan binnen een windpark. Met proefprojecten wordt onderzocht welke vismethoden binnen windparken wel mogelijk zijn. Ook is onderzocht wat er nodig is en welke kosten dat met zich meebrengt om de parken meer geschikt te maken om er met netten te kunnen vissen. Dit kan bijvoorbeeld door de kabels van het windpark dieper in te graven. Dit leidt tot hoge extra kosten en die wegen niet op tegen de meerwaarde voor de visvangst.

Terug naar "Effect op andere activiteiten"