Een zee aan informatie

De komst van windparken op zee biedt de Nederlandse overheid, TenneT en andere aanbieders de mogelijkheid apparatuur en sensoren te plaatsen die waardevolle data verzamelen.

Het Maritiem InformatieVoorziening ServicePunt (MIVSP) verzamelt deze data. Van windsnelheid en golfhoogte tot de locatie van trekvogels. Voor het verzamelen van die data sluit het project aan bij de aanleg van windparken op zee.

Het Noordzeeloket biedt informatie en het laatste nieuws over het MIVSP en ook de ontwikkelingen en mogelijkheden die de dataverzameling mogelijk maakt.

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Het MIVSP is opgericht om de aanschaf, plaatsing en exploitatie van sensoren te verzorgen op de platforms van het net op zee voor de Nederlandse kust. Deze sensoren bevatten systemen voor scheepvaartveiligheid zoals radars, AIS en VHF. Ook bevatten ze meteorologische systemen voor het KNMI, zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters. Daarnaast hebben ze meetapparatuur voor ecologische monitoring in windparken, zoals radars die vogels en vleermuizen detecteren.

Offshore Expertice Centrum in Stellendam

Het Offshore Expertisecentrum in Stellendam

Rijkswaterstaat heeft in Stellendam een Offshore Expertisecentrum (OEC) gebouwd. Directe aanleiding voor het expertisecentrum was de noodzaak om het geheel aan sensoren van MIVSP in een realistische proefopstelling te testen. Op zee is testen een dure en complexe aangelegenheid, vandaar de behoefte aan een testlocatie aan wal.

Gegevens verzamelen

Deze meetmast van het Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) staat op het TenneT-platform Borssele alpha.

De komst van windparken op zee biedt de Rijksoverheid, TenneT en andere elektriciteitsaanbieders mogelijkheden tot het plaatsen van apparatuur en sensoren. Die kunnen voor verschillende gebruikers waardevolle gegevens verzamelen. Het project Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) heeft als doel om tegen zo laag mogelijke kosten de aanschaf, plaatsing en exploitatie van verschillende sensoren te verzorgen. De te installeren sensoren omvatten onder meer systemen voor scheepvaartveiligheid, zoals radars, AIS en VHF. Ook omvatten ze meteorologische systemen voor het KNMI, zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters. Bovendien komt er meetapparatuur voor ecologische monitoring in windparken, zoals radars die vogels en vleermuizen detecteren.

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.