Hoe is wind op zee geregeld?

Nederland slaagt erin windparken te bouwen, windturbines en transport te vernieuwen, windparken open te stellen voor ander gebruik dan energiewinning en de regels rondom parken te handhaven. Wat is de rol van de Rijksoverheid hierin?

De Rijksoverheid zorgt ervoor dat alles verloopt binnen de wet- en regelgeving voor ‘wind op zee’: de opwekking van energie uit wind op zee en het transport van deze energie naar het hoogspanningsnet op land.

Totstandkoming van windparken op zee

Voordat een windpark daadwerkelijk gebouwd is en in werking gaat, is er al veel werk verzet. Van het aanwijzen van een windenergiegebied tot het nemen van kavelbesluiten en het starten van een tenderprocedure.

Meer informatie over de realisatie van windparken

Innovatie voor wind op zee

Het werkt goed, maar het kan wellicht nóg beter (en goedkoper). Dat is het uitgangspunt voor zowel de windturbines en windparken als voor het net op zee. Innovatie is hierbij ook een essentieel aandachtspunt.

Meer informatie over de innovatie voor wind op zee

Meervoudig gebruik van windparken op zee

De Rijksoverheid wil de Noordzee zo efficiënt mogelijk benutten. Ook door windparken niet uitsluitend te reserveren voor het opwekken van energie. Zo is daar onder voorwaarden ook doorvaart en medegebruik mogelijk.

Meer informatie over dit meervoudige gebruik

Handhaving voor windparken op zee

Rijkswaterstaat en het Staatstoezicht op de Mijnen zijn samen verantwoordelijk voor het toezicht op het ontwerpen, bouwen en exploiteren van windparken op zee. Inclusief het handhaven van de regels.

Meer informatie over hun toezicht en handhaving

Exploitatie van windparken op zee

Voor de bouw en exploitatie van een windpark wordt een vergunning afgegeven die maximaal 40 jaar geldig is. Nadat de termijn van de vergunning is verlopen moet de vergunninghouder het windpark verwijderen.

Meer informatie over de bestaande windparken en hun vergunninghouders

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Het kabinet ondersteunt de windenergiesector om te komen tot een IMVO-convenant, om te zorgen dat windenergie niet alleen duurzaam maar ook maatschappelijk verantwoord is.

Meer informatie over het IMVO-convenant bij windenergie op zee

Een zee aan informatie

De komst van windparken op zee biedt de Nederlandse overheid, TenneT en andere aanbieders de mogelijkheid apparatuur en sensoren te plaatsen die waardevolle data verzamelen.

Meer informatie over de informatie die wordt verzameld in windparken of op platforms van het net op zee

Windpark in 11 stappen

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Minister Wiebes die de vergunninghouder feliciteert met het winnen van de tender

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Bouw windpark

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

Mensen die werken aan een windmolen (lasser)

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veel gestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.